OUR SERVICES2018-10-17T18:33:20+07:00

ขั้นตอนการให้บริการงานก่อสร้าง

ข้อกำหนดของที่ดิน ที่ดินต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และอยู่ในรัศมีที่บริษัทฯกำหนด นอกเหนือจากเขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการ ได้ หรือท่านจะต้องเพิ่ม [...]

ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

เบื้องต้นคือการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการออกแบบ ได้แก่ ความต้องการใช้สอย ศักยภาพของที่ตั้งอาคาร หรือ บริบท งบประมาณเบื้องต้น ทำการสรุปคว [...]