ECO HOUSE2018-10-11T09:13:10+07:00

BA-206 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern

ECO-206 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Modern   สำหรับครอบครัวขนาดกลาง พื้นที่ 268 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 68.50 ตร.ว. [...]

BA-207 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

ECO-207 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Contempory  สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก พื้นที่ 242 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 44 ตร.ว. [...]

BA-208 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

ECO-208 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Contempory  สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก พื้นที่ 239ตร.ม. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 49 ตร.ว. P [...]

BA-210 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

ECO-210  บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Contempory  สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก พื้นที่ 157 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 46 ตร.ว. [...]

BA-211 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

ECO-211  บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Contempory  สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก พื้นที่ 167 ตร.ม. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 44 ตร.ว. [...]

BA-212 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

ECO-212 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory สำหรับครอบครัวขนาดกลาง พื้นที่ 202.00 ตร.ม. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 53 ตร.ว. [...]