ECO HOUSE2018-10-11T09:13:10+07:00

BA-201 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

BA-201 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Contempory  สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก พื้นที่ 182 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 48 ตร.ว. [...]

BA-202 บ้านพักอาศัย 2ชั้น สไตล์ Modern Contempory

ผลงานรับออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Modern  Contempory รุ่น BA-202 สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก-ขนาดกลาง พื้นที่ 195 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องค [...]

BA-203 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

BA-203 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Modern  Contempory  สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก-ขนาดกลาง พื้นที่ 205 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพ [...]

BA-204 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

BA-204 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Modern  Contempory  สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก-ขนาดกลาง พื้นที่ 231 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพ [...]

BA-205 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern

BA-205 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Modern   สำหรับครอบครัวขนาดกลาง พื้นที่ 234 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 57 ตร.ว. Pr [...]

BA-209 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

BA-209  บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์  Contempory  สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก พื้นที่ 152 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอกรถ ส่วนรับแขก-รับทานอาหาร ห้องครัวประกอบอาหาร บนพื้นที่ 47 ตร.ว. [...]