ผลงานออกแบบบ้าน โดย บริษัท BLUE ARCHITECT

ผลงานออกแบบบ้าน ECO HOUSE

ECO-201 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 2,457,000.00 Baht.
Area : 182.00 SQ.M.
Land Area : 13.50×13.00 M.(44)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-202 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

บริษัทรับสร้างบ้าน

Price : 2,730,000.00 Baht.
Area : 195.00 SQ.M.
Land Area : 14.50×15.60 M.(57)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-203 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

บริษัทรับสร้างบ้าน

Price : 2,870,000.00 Baht.
Area : 205.00 SQ.M.
Land Area : 15.50×13.50 M.(53)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-204 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

รับเหมาก่อสร้างบ้าน

Price : 3,234,000.00 Baht.
Area : 231.00 SQ.M.
Land Area : 14.00×16.00 M.(56)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-205 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern

บริษัทรับสร้างบ้าน

Price : 3,276,000.00 Baht.
Area : 234.00 SQ.M.
Land Area : 13.7.00×16.60 M.(56)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-206 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern

บริษัทรับสร้างบ้าน

Price : 4,020,000.00 Baht.
Area : 268.00 SQ.M.
Land Area : 10.50×26.00 M.(68.50)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-207 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 3,267,000.00 Baht.
Area : 242.00 SQ.M.
Land Area : 16.20×15.10 M.(62)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-208 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 3,226,500.00 Baht.
Area : 239.00 SQ.M.
Land Area : 16.00×12.00 M.(49)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-209 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 2,052,000.00 Baht.
Area : 152.00 SQ.M.
Land Area : 12.50×15.00 M.(47)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-210 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

บริษัทรับสร้างบ้าน

Price : 2,119,500.00 Baht.
Area : 157.00 SQ.M.
Land Area : 14.00×13.00 M.(40)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-211 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 2,254,500.00 Baht.
Area : 167.00 SQ.M.
Land Area : 13.70×12.80 M.(44)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-212 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 2,727,000.00 Baht
Area : 202 SQ.M.
Land Area : 14.00×15.00

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-213 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern

Price : 3,100,000.00 Baht.
Area : 200.00 SQ.M.
Land Area : 13.00×16.00 M.(52)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-214 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

รับสร้างบ้าน ECO-214 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

Price : 1,980,000.00 Baht.
Area : 132.00 SQ.M.
Land Area : 9.50×16.00 M.(38)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-215 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

รับสร้างบ้าน ECO-215 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

Price : 1,810,000.00 Baht.
Area : 134.00 SQ.M.
Land Area : 11.00×12.00 M.(33)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-216 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

ECO-216 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

Price : 2,010,000.00 Baht.
Area : 134.00 SQ.M.
Land Area : 11.00×12.00 M.(34)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-217 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

ECO-217 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

Price : 2,120,000.00 Baht.
Area : 141.00 SQ.M.
Land Area : 11.00×12.00 M.(37)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-301 บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 3,950,000.00 Baht.
Area : 263.00 SQ.M.
Land Area : 14.00×16.00 M.(56)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-302 บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 4,770,000.00 Baht.
Area : 317.00 SQ.M.
Land Area : 16.00×17.00 M.(68)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ECO-303 บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 4,620,000.00 Baht.
Area : 308.00 SQ.M.
Land Area : 14.00×18.00 M.(63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานออกแบบบ้าน PREMIUM HOUSE

PM-201 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern

รับเหมาก่อสร้างบ้าน

Price : 18,500.000.00 Baht.
Area : 695.00 SQ.M.
Land Area : 22.50×33.00 M.(185)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PM-202 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern

Price : 23,400.000.00 Baht.
Area : 895.00 SQ.M.
Land Area : 25.00×40.00 M.(250)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PM-203 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern

บริษัทรับเหมาสร้างบ้าน กรุงเทพ

Price : 18,580.000.00 Baht.
Area : 710.00 SQ.M.
Land Area : 26.00×26.00 M.(169)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม