ผลงานออกแบบบ้าน โดย บริษัท BLUE ARCHITECT

ผลงานออกแบบบ้าน ECO HOUSE

BA-241 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

Price : 4,233,000.00  Baht.
Area : 249.00 SQ.M.
Land Area : 15.70×16.50 M. (65.00)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

BA-242 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

Price : 4,333,500.00  Baht.
Area : 255.00 SQ.M.
Land Area : 16.00×16.20 M. (65.00)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

BA-243 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์ Modern Contempory

Price : 4,505,000.00  Baht.
Area : 265.00 SQ.M.
Land Area : 20.30×17.30 M. (88.00)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

BA-301 บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 4,750,000.00 Baht.
Area : 263.00 SQ.M.
Land Area : 14.00×16.00 M.(56)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

BA-302 บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 5,750,000.00 Baht.
Area : 317.00 SQ.M.
Land Area : 16.00×17.00 M.(68)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

BA-303 บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สไตล์ Contempory

รับสร้างบ้าน

Price : 4,620,000.00 Baht.
Area : 308.00 SQ.M.
Land Area : 14.00×18.00 M.(63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม